BINASA

Sunday, December 24, 2006

DALAM SELIMUT KABUT MAKSIAT MASA MUDA


DALAM SELIMUT KABUT MAKSIAT MASA MUDA


“Dapatkah Kawula muda menjanjikan kepada ku tuk meninggalkan kemaksiatan?
Yakni mengganti semua nya dengan janji keselamatan.Segolongan yang taat kepada Allah , mereka pun merasa aman.Sungguh mereka Tak pernah Gelisah akibat LUKA – LUKA KEHIDUPAN “
Ungkapan yang bijak mengatakan “ HIDUP SEKALI , HIDUPLAH YANG BERARTI “
Oleh karena itu Hukaim pernah ditanya “ Hal apakah yang paling berat ? “ Beliau menjawab ,” Mendekati ajal sementara amalan tidak bagus ‘
Ingat lah

“ Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui ( dengan pasti ) apa yang diusahakannya besok.dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mat.Sesungguh nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal “ (Luqman : 34)

Wahai , Hati ku yang ternodai ,

Apakah kamu tidak memandang suatu Dosa dari perbuatan maksiat mu?
Lihat lah bagaimaa Ibnu Masud berkata “Sesungguh nya orang mukmin itu melihat dosa nya seolah – olah ia di tengah berada dibawah gunung dan khawatir apabila gunung itu menindihnya.Sebalik nya orang fasik melihat dosa nya seolah – olah hanya seekor lalat yang hinggap di hidung nya lalu ia berkata , “ Hus, pergi “,

Wahai , Hati ku.

Bersihkan lah noda hitam itu.Jadi lah orang yang sebagaimana Rabb mu inginkan,agar engkau menjadi mulia.Ibnul Mubarok mengungkapkan

“ AKU MENCITAI ORANG – ORANG SHALIH , SALAH SATU DIANTARA MEREKA.AKU MEMBENCI ORANG –ORANG FASIK MESKI AKU LEBIH JAHAT DARI MEREKA “

Wahai hati ku yang terfitnah

Janganlah engkau menganggap ENTENG semua yang engkau lakukan Sudah berapa jauh engkau bermaksiat?,sudah berapa banyak dosa yang engkau himpun ?

Wahai hati yang terfitnah ,

Jangan engkau merasa karena umur mu masih muda , sehingga engkau menganggap semua itu biasa.Justru karena masa muda itu engkau harus berfikir , introspeksi.
Bukan kah pada masa mudsa ini segala potensi manusia mengendap dan Nafsu syahwat bergejolak??.Alangkah bagus nya sebuah pepatah arab mengatakan :
“ KONDISI TERBAIK MASA MUDA ADALAH MENGEKANG HAWA NAFSU SAAT LIAR - LIAR NYA ‘

Dan sungguh masa muda itu sungguh berarti karena di di pertanggung jawabkan kepada Robb mu , sebagai mana sebuah Hadits :

“ Kedua telapak kaki hamba tidak akan beranjak di Hari Kiamat nanti , sebelum ia dimintai pertanggung jawaban atas empat hal : Atas Masa MUDA nya ,untuk apa saja dihabiskan ; Atas Usia nya , untuk apa saja digunakan ; atas harta benda nya ,darimana saja dicari dan kemana di belanjakan ; lalu atas ilmu nya , untuk apa saja diamalkan .” (HR.Thabrani V:75)

Hati ku

Tidakk kah engkau mengerti bahwa kemaksiatan itu noda?
Imam syafi’I berkata “ imu itu cahaya,sedangkan cahayaAllah itu tyidak dapat dimiliki oleh pelaku maksiat’
Wahai Hati
Yang penuh noda dan dosa
Baguskan lah dirimu,,jadilah orang yang penuh introspeksi utuk kemajuan mu
Sebagaimana sebuah Hadits “Sungguh beruntung orang yang disibukkan oleh kekurangan nya sendiri sehingga tidak sempat memikirkan kekurangan orang lain “ (HR. Al Haitsami Majmu’uz ZawaaidX: 229)

WAHAI DIRI KU
KARENA DOSA APA ENGKAU BINASA

Djogjakarta ( Kamar Rizki ) , 25 desember 2006
Pukul 07 : 59 wib

0 Comments:

Post a Comment

<< Home